Stjórnarhættir

Profile Image

Jens Meinhard Rasmussen, Stjórnarformaður

Jens Meinhard Rasmussen er framkvæmdastjóri Skanski Offshore, sem er þjónustufyrirtæki við gas- og olíuskip. Jens Meinhard er með Cand. jur. gráðu frá Háskólanum í Kaupmannahöfn, auk þess að vera með skipstjórapróf frá Føroya Sjómansskúli. Jens Meinhard er stjórnarformaður Smyril-Line og Reiðarafelagið fyri farmaskip, auk þess sem hann situr í stjórn Magn

 

Profile Image

Jón Ásgeir Jóhannesson, Varaformaður

Jón Ágeir er stofnandi Bónus, fjárfestir og ráðgjafi. Áður starfaði Jón sem Forstjóri Haga. Jón hefur víðtæka reynslu af stjórnarstörfum en hann hefur sinnt stjórnarformennsku fyrir Haga og síðar Baug Group ásamt stjórnarstörfum fyrir Iceland Foods og Magazin du Nord, auk fjölda annara innlendra félaga.

Jón Ásgeir er einnig Varamaður í stjórn 365 miðla hf. .

 

Profile Image

Birna Ósk Einarsdóttir, Meðstjórnandi

Birna Ósk Einarsdóttir er framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs Icelandair. Áður starfaði Birna sem framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs Landsvirkjunar og einnig sem framkvæmdastjóri yfir sölu- og þjónustusviði Símans en þar stýrði hún einnig einstaklingssviði um skeið. Birna er með meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun frá HR og BS gráðu í viðskiptafræði frá HÍ.

 

Profile Image

Ata Maria Bærentsen, Meðstjórnandi

Ata Maria Bærentsen starfar sem Yfirlögfræðingur, ritari stjórnar og framkvæmdastjórnar hjá NNIT A/S, sem er danskt skráð upplýsingatæknifyrirtæki. Áður starfaðu Ata María sem yfirlögfræðingur hjá Copenhagen Airports (A/S) Ata hefur einnig starfað sem lögmaður hjá Gorrissen Federspiel lögmannsstofu í Kaupmannahöfn og sem lögfræðingur í danska utanríkisráðuneytinu sem og löglærður aðstoðarmaður færeysks þingmanns í danska Þjóðþinginu.

 

Profile Image

Þórarinn Arnar Sævarsson, Meðstjórnandi

Þórarinn er sérleyfishafi Remax á Íslandi, eigandi og stjórnarmaður, eigandi að Kontakt fyrirtækjaráðgjöf og eigandi og stjórnarmaður fjárfestingafélaganna Loran ehf., RPF ehf. og IREF ehf. Þórarinn býr yfir mikilli þekkingu og reynslu á sviði sjávarútvegs og af fasteignamarkaði, tengt kaupum, sölum, umbreytingu og þróun fasteigna, auk fjárfestingaverkefna í ráðgjafafyrirtækjum, nýsköpunarfyrirtækjum og tæknifyrirtækjum. Stofnun fasteignasölukeðju á Íslandi og erlendis.

Þórarinn er löggiltur fasteignasali og leigumiðlari ásamt því hefur Þórarinn próf frá Vélskóla Íslands og Skipstjórnarskólanum, auk flugnáms.

Hluthafar geta komið sjónarmiðum sínum á framfæri og lagt spurningar fyrir stjórn með því að senda tölvupóst á póstfangið fjarfestar(hjá)skeljungur.is.

Profile Image

Árni Pétur Jónsson

Forstjóri

Árni Pétur var ráðinn forstjóri Skeljungs í ágúst 2019. Árni Pétur lauk Cand Oecon frá Háskóla Íslands árið 1991 og hefur yfirgripsmikla reynslu af viðskiptum.  Þá var Árni forstjóri Teymis hf þegar það var skráð í Kauphöll Íslands auk þess sem hann starfaði sem framkvæmdastjóri hjá Olís og Högum. Hin síðari ár hefur Árni Pétur verið forstjóri Tíu Ellefu (10-11)/Iceland Verslun (Iceland) og Basko, en seldi hlut sinn 2016.

 Árni hefur setið í stjórnum ýmissa fyrirtækja, svo sem Lyfju, Securitas, Skeljungs, Pennans, Borgunar og Eldum rétt. Þá hefur hann einnig komið að stjórnun símafyrirtækisins kall í Færeyjum og sömuleiðis hjá Bónus í Færeyjum.

Profile Image

Már Erlingsson

Aðstoðarforstjóri Skeljungs

Már Erlingsson er aðstoðarforstjóri Skeljungs. Hann er jafnframt framkvæmdastjóri rekstrarsviðs. Áður gegndi Már starfi framkvæmdastjóra innkaupasviðs. Már hefur starfað hjá Skeljungi frá árinu 2006. Áður en Már hóf störf hjá Skeljungi var hann sveitarstjóri á Tálknafirði. Már hefur M.Sc. gráðu í verkfræðifrá DTU í Kaupmannahöfn.

Profile Image

Benedikt Ólafsson

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Benedikt Ólafsson er framkvæmdastjóri fjármálasviðs hjá Skeljungi. Benedikt hóf störf hjá Skeljungi árið 2016. Áður hafði hann gegnt starfi sem forstöðumarður sérhæfðra fjárfestinga hjá Stefni og var sjóðsstjóri framtakssjóðanna SÍA I og Sía II. Benedikt starfaði hjá Stefni og Arion banka frá árinu 2004. Benedikt er B.SC. viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Profile Image

Þórður Guðjónsson

Framkvæmdarstjóri sölusviðs

Þórður Guðjónsson er framkvæmdastjóri sölusviðs Skeljungs. Þórður var áður forstöðumaður viðskiptastýringar og sölu hjá fyrirtækjaþjónustu Símans frá árinu 2014. Áður gegndi hann stöðu viðskiptastjóra lykilviðskiptavina Símans. Þórður var jafnframt knattspyrnu- og framkvæmdastjóri Knattspyrnufélags ÍA um árabil. Þórður er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði, frá árinu 2010, auk þess sem hann hefur lokið námi í markþjálfun. Þá hefur Þórður verið virkur í félagsstörfum fyrir Akraneskaupstað.

 

 

 

 

 

Endurskoðunarnefnd

 Starfsreglur
Markmið endurskoðunarnefndar er að leitast við að tryggja gæði ársreikninga og annarra fjármálaupplýsinga félagsins og óhæði endurskoðenda þess. Endurskoðunarnefnd skal starfa samkvæmt íslenskum lögum og reglum og góðum stjórnarháttum. Endurskoðunarnefnd ber að fara yfir  og meta gæði fjárhagslegra upplýsinga og fyrirkomulag upplýsingagjafar frá stjórnendum og endurskoðendum. Nefndin skal fara yfir að þær upplýsingar sem stjórnin fær um rekstur, stöðu og framtíðarhorfur félagsins séu áreiðanlegar og gefi sem gleggsta mynd af stöðu félagsins á hverjum tíma.
Hlutverk endurskoðunarnefndar er jafnframt eftirfarandi:


  1. að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila 
  2. að hafa eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits félagsins, áhættustýringu og annarra eftirlitsaðgerða
  3. að hafa eftirlit með og yfirfara endurskoðun ársreikninga, samstæðureikninga og annarra fjárhagsupplýsinga félagsins
  4. að setja fram tillögu til stjórnar um val á endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki
  5. að meta óhæði endurskoðenda eða endurskoðunarfyrirtækis og hafa eftirlit með öðrum störfum endurskoðenda eða endurskoðunarfyrirtækis
Endurskoðunarnefnd er undirnefnd stjórnar og er hún skipuð af stjórn í samræmi við IX.kafla A laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Nefndin skal skipuð til eins árs í senn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Í henni skulu sitja eigi færri en þrír nefndarmenn.
Endurskoðunarnefnd Skeljungs hf. skipa:

Helena Hilmarsdóttir
Birna Ósk Einarsdóttir
Ata Maria Bærentsen
Endurskoðandi Skeljungs hf. er  KPMG.

 
 

Starfskjaranefnd 
    Starfsreglur

Markmið starfskjaranefndar er að auka skilvirkni, skerpa á verklagi og efla starfshætti stjórnar er snúa að starfskjörum innan félagsins. Starfskjaranefnd gerir tillögu til stjórnar að starfskjarastefnu félagsins, út frá 79. gr. a hlutafélagalaga nr. 2/1995 og öðrum lögum og reglum og leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands.
Starfskjaranefnd skal skipuð þremur einstaklingum og skal meirihluti nefndarinnar vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum Viðskipta Þó getur nefndin verið skipuð tveimur mönnum en þá skulu þeir báðir vera óháðir félaginu. Nefndin skal skipuð til eins árs í senn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund.
Starfskjaranefnd Skeljungs hf. skipa:

Jens Meinhard
Birna Ósk Einarsdóttir

 
 

Tilnefningarnefnd

 
    Starfsreglur

Markmið með skipun tilnefningarnefndar er að koma á gagnsæju og skýru fyrirkomulagi tilnefninga stjórnarmanna á aðalfundi félagsins, sem m.a. skapar hluthöfum þess forendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku. Tilnefningarnefnd hefur ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarmönnum og leggur tillögur þess efnis fyrir aðalfund. Við framkvæmd starfa sinna skal tilnefningarnefnd taka mið af heildarhagsmunum hluthafa félagsins. Nefndarmenn skulu kosnir til eins árs í senn.
Tvo nefndarmenn skal hluthafafundur kjósa en nýkjörin stjórn félagsins skal skipa einn úr stjórn í nefndina í kjölfar hluthafafundar. Fyrirkomulag samþykkta um kosningu stjórnarmanna, og um framkvæmd kosningar, skal gilda um kosningu nefndarmannanna tveggja í tilnefningarnefnd.

Tilnefningarnefnd Skeljungs hf.  skipa:

Katrín Óladóttir
Sigurður Kári Árnason
Þórarinn Arnar Sævarsson

Hluthafar geta sent tillögur að stjórnarmönnum eða aðrar athugasemdir varðandi stjórn félagsins á póstfangið tilnefningarnefnd@skeljungur.is.

Framboð til stjórnar skulu jafnframt send á framangreint póstfang.
Vegna eðlis og umfangs starfa nefndarinnar þurfa tillögur og framboð að berast nefndinni eigi síðar en tveimur vikum fyrir fund þar sem kosið er til stjórnar, til þess að nefndin geti lagt mat á tilvonandi stjórnarmenn.

Allar tillögur og framboð sem berast skemmst fimm dögum fyrir hluthafafund eru þó fullgild.
Í tilnefningu eða framboðstilkynningu skal gefa upplýsingar um nafn viðkomandi, kennitölu og heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu.

Sjá nánar eyðublöð hér að neðan.

Framboðseyðublað 2019.pdf


Candidacy for the Boaerd of Skeljungur 2019.pdf

 
Leaf file-2 file-1 calendar-white ismartphone-3-white calendar-5 ismartphone-3