Stjórnarhættir

Profile Image

Jón Diðrik Jónsson, stjórnarformaður

Jón Diðrik Jónsson er eigandi Draupnis Fjárfestingafélags ehf. og einn af eigendum Senu ehf. auk þess að vera stjórnarformaður félagsins. Á árunum 2005-2007 var hann framkvæmdastjóri hjá Glitni en þar áður var hann forstjóri Ölgerðar Egils Skallagrímssonar 2001. Á milli 1990 og 2001 var Jón Diðrik í stjórnunarstöðum hjá The Coca-Cola Company víðs vegar um heiminn. Jón Diðrik er með MBA gráðu frá Thunderbird School of Management og OPM gráðu frá Harvard Business School.

Profile Image

Birna Ósk Einarsdóttir, meðstjórnandi

Birna Ósk Einarsdóttir er framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs hjá Símanum. Áður var hún framkvæmdastjóri yfir markaðs- og vörusviði en einnig stýrði hún einstaklingssviði Símans um skeið. Birna situr í stjórn Gildis, lífeyrissjóðs, og Radíómiðunar. Birna er með meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun frá HR, BS gráðu í viðskiptafræði frá HÍ og AMP (Advanced Management Program) gráðu frá IESE Business School.

Profile Image

Gunn Ellefsen, meðstjórnandi

Gunn Ellefsen er lögmaður og einn af eigendum lögmannsstofunnar Advokatfelagið við Strönd 4 í Færeyjum. Gunn hefur umfangsmikla reynslu á því sviði. Gunn hefur setið í stjórn Skeljungs frá árinu 2016. Gunn er með Cand. jur. gráðu frá Háskólanum í Kaupmannahöfn.

Profile Image

Jens Meinhard Rasmussen, meðstjórnandi

Jens Meinhard Rasmussen er framkvæmdastjóri Skansi Offshore, sem er þjónustufyrirtæki við gas- og olíuskip. Jens Meinhard er með Cand. jur. gráðu frá Háskólanum í Kaupmannahöfn, auk þess að vera með skipstjórapróf frá Føroya Sjómansskúli. Jens Meinhard er stjórnarformaður Smyril-Line og Reiðarafelagið fyri farmaskip, auk þess sem hann situr í stjórn International Chamber of Shipping.

Profile Image

Trausti Jónsson, meðstjórnandi

Trausti Jónsson starfar við sérhæfðar fjárfestingar hjá Stefni og er einn af sjóðsstjórum SÍA I, SÍA II og SÍA III. Áður var hann í fyrirtækjaráðgjöf Arion banka en hefur hann einnig unnið hjá Eignastýringu Kaupþings m.a. við eignastýringu fjárfesta og samsettar afurðir auk þess að hafa verið stundakennari í eignastýringu og fjármálagerningum við Háskóla Íslands og Háskólann á Bifröst. Trausti er sitjandi stjórnarmaður í Skeljungi og Verne Holdings ltd og í varastjórn Jarðborana. Jafnframt situr Trausti í fjölda stjórna á vegum Stefnis.
Trausti er með B.Sc gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Hluthafar geta komið sjónarmiðum sínum á framfæri og lagt spurningar fyrir stjórn með því að senda tölvupóst á póstfangið fjarfestar(hjá)skeljungur.is.

Profile Image

Valgeir M. Baldursson

Forstjóri

Valgeir M. Baldursson er forstjóri Skeljungs. Valgeir tók við stöðu forstjóra í maí 2013. Áður var hann framkvæmdastjóri fjármála- og neytendasviðs Skeljungs og hefur starfað hjá félaginu frá árinu 2009. Áður en Valgeir kom til Skeljungs hafði hann gegnt stöðu framkvæmdastjóra fjármálasviðs SPRON, ráðgjafa hjá KPMG og verið meðeigandi og framkvæmdastjóri Álits ehf. Valgeir er MBA, viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og býr að mikilli reynslu af rekstri.

Profile Image

Benedikt Ólafsson

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Benedikt Ólafsson er framkvæmdastjóri fjármálasviðs hjá Skeljungi. Benedikt hóf störf hjá Skeljungi árið 2016. Áður hafði hann gegnt starfi sem forstöðumarður sérhæfðra fjárfestinga hjá Stefni og var sjóðsstjóri framtakssjóðanna SÍA I og Sía II. Benedikt starfaði hjá Stefni og Arion banka frá árinu 2004. Benedikt er B.SC. viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Profile Image

Ingunn Agnes Kro

Lögfræðingur

Ingunn Agnes Kro er aðallögfræðingur Skeljungs. Ingunn Agnes hóf störf hjá Skeljungi árið 2009 og hefur starfað sem lögfræðingur félagsins síðan þá. Áður starfaði hún sem aðjúnkt í Háskóla Íslands og starfaði sem lögfræðingur hjá Landslögum. Ingunn Agnes hefur B.A og M.A. próf í lögfræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Profile Image

Ingunn Elín Sveinsdóttir

Framkvæmdastjóri einstaklingssviðs

Ingunn Elín Sveinsdóttir er framkvæmdastjóri einstaklingssviðs hjá Skeljungi. Ingunn hóf störf hjá Skeljungi árið 2015. Áður hafði hún gegnt sama starfi hjá N1 í níu ár sem framkvæmdastjóri á neytendasviði og framkvæmdastjóri einstaklings- sölu- og markaðssviðs. Þar áður var hún útibústjóri hjá Íslandsbanka. Ingunn er með Cand.oecon gráðu í Viðskiptafræði frá Háskóla Íslands

Profile Image

Már Erlingsson

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs

Már Erlingsson er framkvæmdastjóri rekstrarsviðs hjá Skeljungi. Áður var hann framkvæmdastjóri Innkaupasviðs Skeljungs og hefur starfað hjá félaginu frá árinu 2006. Áður en Már kom til Skeljungs hafði hann gegnt stöðu Sveitastjóra á Tálknafirði. Már hefur MSc gráðu í verkfræði frá DTU í Kaupmannahöfn.

Profile Image

Sigurður Orri Jónsson

Framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs

Sigurður Orri Jónsson er framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs hjá Skeljungi. Sigurður Orri hóf störf hjá Skeljungi árið 2015. Áður var hann framkvæmdastjóri Eimskip í Danmörku. Sigurður Orri hefur MS gráðu í Alþjóðaviðskiptum frá Háskólanum í Álaborg.

Framkvæmdastjórn Magn

Profile Image

Hendrik Egholm, forstjóri Magn í Færeyjum

Hendrik Egholm er forstjóri Magn í Færeyjum. Hendrik tók við stöðu forstjóra Magn í október 2007. Áður starfaði Hendrik hjá Smyril Line og VELUX þar ytra. Hendrik hefur M.Sc. gráðu frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn.

Profile Image

Johnni Poulsen, fjármálastjóri Magn í Færeyjum

Johnni Poulsen er fjármálastjóri hjá Magn í Færeyjum. Johnni hefur starfað sem fjármálastjóri frá maí 2006. Áður starfaði hann hjá Strandfaraskip Landsins þar ytra sem fjármálastjóri. Johnni hefur M.Sc. gráðu frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn.

 

 

Endurskoðunarnefnd

 Starfsreglur

Markmið endurskoðunarnefndar er að leitast við að tryggja gæði ársreikninga og annarra fjármálaupplýsinga félagsins og óhæði endurskoðenda þess. Endurskoðunarnefnd skal starfa samkvæmt íslenskum lögum og reglum og góðum stjórnarháttum. Endurskoðunarnefnd ber að fara yfir  og meta gæði fjárhagslegra upplýsinga og fyrirkomulag upplýsingagjafar frá stjórnendum og endurskoðendum. Nefndin skal fara yfir að þær upplýsingar sem stjórnin fær um rekstur, stöðu og framtíðarhorfur félagsins séu áreiðanlegar og gefi sem gleggsta mynd af stöðu félagsins á hverjum tíma.

Hlutverk endurskoðunarnefndar er jafnframt eftirfarandi: 

  1. að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila 
  2. að hafa eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits félagsins, áhættustýringu og annarra eftirlitsaðgerða
  3. að hafa eftirlit með og yfirfara endurskoðun ársreikninga, samstæðureikninga og annarra fjárhagsupplýsinga félagsins
  4. að setja fram tillögu til stjórnar um val á endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki
  5. að meta óhæði endurskoðenda eða endurskoðunarfyrirtækis og hafa eftirlit með öðrum störfum endurskoðenda eða endurskoðunarfyrirtækis

Endurskoðunarnefnd er undirnefnd stjórnar og er hún skipuð af stjórn í samræmi við IX.kafla A laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Nefndin skal skipuð til eins árs í senn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Í henni skulu sitja eigi færri en þrír nefndarmenn. 

Endurskoðunarnefnd Skeljungs hf. skipa:

Helena Hilmarsdóttir
Trausti Jónsson
Jens Meinhard Rasmussen

Endurskoðandi Skeljungs hf. er Reynir Stefán Gylfason, KPMG.


 

 

Starfskjaranefnd

 
Starfsreglur

Markmið starfskjaranefndar er að auka skilvirkni, skerpa á verklagi og efla starfshætti stjórnar er snúa að starfskjörum innan félagsins. Starfskjaranefnd gerir tillögu til stjórnar að starfskjarastefnu félagsins, út frá 79. gr. a hlutafélagalaga nr. 2/1995 og öðrum lögum og reglum og leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands.

Starfskjaranefnd skal skipuð þremur einstaklingum og skal meirihluti nefndarinnar vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum Viðskipta Þó getur nefndin verið skipuð tveimur mönnum en þá skulu þeir báðir vera óháðir félaginu. Nefndin skal skipuð til eins árs í senn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. 

Starfskjaranefnd Skeljungs hf. skipa:

Jón Diðrik Jónsson
Birna Ósk Einarsdóttir


 

 

Tilnefningarnefnd

 
Starfsreglur

Markmið með skipun tilnefningarnefndar er að koma á gagnsæju og skýru fyrirkomulagi tilnefninga stjórnarmanna á aðalfundi félagsins, sem m.a. skapar hluthöfum þess forendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku. Tilnefningarnefnd hefur ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarmönnum og leggur tillögur þess efnis fyrir aðalfund. Við framkvæmd starfa sinna skal tilnefningarnefnd taka mið af heildarhagsmunum hluthafa félagsins. Nefndarmenn skulu kosnir til eins árs í senn.

Tvo nefndarmenn skal hluthafafundur kjósa en nýkjörin stjórn félagsins skal skipa einn úr stjórn í nefndina í kjölfar hluthafafundar. Fyrirkomulag samþykkta um kosningu stjórnarmanna, og um framkvæmd kosningar, skal gilda um kosningu nefndarmannanna tveggja í tilnefningarnefnd.

Tilnefningarnefnd Skeljungs hf.  skipa: 

Jón Diðrik Jónsson
Katrín Óladóttir
Trausti Fannar Valsson

Hluthafar geta sent tillögur að stjórnarmönnum eða aðrar athugasemdir varðandi stjórn félagsins á póstfangið tilnefningarnefnd@skeljungur.is

Framboð til stjórnar skulu jafnframt send á framangreint póstfang.

Vegna eðlis og umfangs starfa nefndarinnar þurfa tillögur og framboð að berast nefndinni eigi síðar en tveimur vikum fyrir fund þar sem kosið er til stjórnar, til þess að nefndin geti lagt mat á tilvonandi stjórnarmenn.

Allar tillögur og framboð sem berast skemmst fimm dögum fyrir hluthafafund eru þó fullgild.

Í tilnefningu eða framboðstilkynningu skal gefa upplýsingar um nafn viðkomandi, kennitölu og heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Sjá nánar eyðublöð hér að neðan.

  - Framboðseyðublað

- Form for candidates for BOD

 
Leaf file-2 file-1 calendar-white ismartphone-3-white calendar-5 ismartphone-3