Um Skeljung

Skeljungur er olíufélag með starfsemi á yfir 100 stöðum á landinu og hefur það að meginmarkmiði að þjónusta orkuþörf einstaklinga og fyrirtækja hratt og örugglega í sátt við umhverfi sitt. Skeljungur selur eldsneyti og olíur til einstaklinga og fyrirtækja í sjávarútvegi, landbúnaði, landflutningum, flugi og til verktaka. 
 
Fyrirtækið selur einnig áburð og ýmsar aðrar efnavörur. Vörur og þjónusta fyrirtækisins eru seld undir vörumerkjunum Skeljungur, Orkan, Shell á Íslandi, Orkan X, Helix og Sprettur - áburður.


   

 

 

 

Hlutverk Skeljungs er að þjóna orkuþörf einstaklinga og fyrirtækja á hagkvæman hátt í sátt við umhverfi sitt. Meginverkefni Skeljungs er sala og dreifing á eldsneyti en félagið nýtir jafnframt dreifileiðir sínar og auðlindir til að hámarka arðsemi án þess að missa sjónar af hlutverki sínu.


ÁREIÐANLEIKI

 • Viðskiptavinir upplifa stöðugleika í þjónustu okkar og geta treyst því að við efnum gefin loforð
 • Við ávinnum okkur traust með heiðarleika og gæðum í starfsemi okkar.
 • Við leggjum áherslu á öryggi viðskiptavina og starfsfólks.

METNAÐUR 

 • Við sýnum frumkvæði í starfi og leggjum okkur fram við að tryggja forystu Skeljungs á okkar sviðum.
 • Öll okkar verk stór og smá bera vott um metnað og hagkvæmni
 • Viðskiptavinir upplifa hraða í þjónustu. 

BROS

 • Jákvæðni og gott viðmót einkenna störf okkar og skilar okkur ánægðum viðskiptavinum og samstarfsfólki.
 • Við reynum ávallt að fara fram úr væntingum viðskiptavina og skapa góða stemmningu og vellíðan.

ÖRYGGISSTEFNA

Það er stefna Skeljungs að:

 • allir snúi heilir heim
 • vernda og hlúa að umhverfinu
 • nýta efni  og orku á hagkvæman hátt
 • skýra frá árangri okkar í öryggis- og umhverfismálum
 • efla vitund starfsmanna um öryggis- og umhverfismál

aðferðafræðin felst í að:

 • stjórna öryggis- og umhverfnismálum á kerfisbundinn hátt
 • setja skýr markmið og bæta stöðugt árangurinn
 • gera sömu kröfur til allra sem starfa á vegum Skeljungs
 • árangur í öryggis- og umhverfismálum

  SKELJUNGUR LEGGUR AUK ÞESS ÁHERSLU Á AÐ:

  • Hafa hæfa og ánægða starfsmenn með viðeigandi menntun, reynslu og þekkingu
  • Viðfangsefni starfsmanna samræmist færni þeirra og frumkvæði
  • Bjóða hvetjandi starfsumhverfi með góðum starfsanda og öflugri liðsheild
  • Góður árangur í starfi njóti viðurkenningar


   


  Skeljungur er framúrskarandi fyrirtæki árið 2014 að mati Creditinfo annað árið í röð.


  Skrifstofa Skeljungs er opin alla virka daga frá kl. 08:00 - 16:00